Hadith

Week 43
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.
Buchari en Muslim

Week 44
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid
Buchari en Muslim

Week 45
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
De sleutel tot het Paradijs is het gebed, en de sleutel tot het gebed is de wassing (wudu).
Tirmidi