VMBO

Sectorkeuze

In de 2e klas (vmbo basis, kader en tl) kiezen leerlingen de sector die zij in de bovenbouw (3e en 4e jaar) gaan volgen: zorg, techniek of economie. Mentoren en de decaan begeleiden leerlingen en ouders vanaf het begin van het schooljaar zo goed mogelijk bij het maken van deze belangrijke sectorkeuze. Hoe helpt het Avicenna College bij het maken van de sectorkeuze en de voorbereidingen op de arbeidsmarkt?

Bliksemstage en voorlichtingen

In 2 vmbo laten wij leerlingen kennis maken met bedrijven via bliksemstages. Dit houdt in dat leerlingen in kleine groepjes een bedrijfsbezoek verrichten, gevolgd door een verslag. We werken hierbij samen met JINC. We nemen deel aan diverse initiatieven om leerlingen extra voorlichting te geven, zoals deelname aan de "Boysday Techniek" of het uitnodigen op school van de "Ambassadeurs van de techniek".

JINC en stage

De 3 vmbo-klassen volgen via JINC ook sollicitatietrainingen, waarbij managers van grote bedrijven de leerlingen coachen op sollicitatievaardigheden. De sollicitatiebrieven worden geschreven als onderdeel van het vak Nederlands.
Daarnaast lopen de 3 vmbo basis- en kaderklassen ook twee weken stage bij diverse bedrijven.

Studiebeurs en mbo-bezoeken

In januari bezoeken we met de vierde klassen de Studiebeurs West in Ahoy, een beurs waar tal van mbo-opleidingen voorlichting geven en doe-activiteiten organiseren. In de bovenbouw vmbo tenslotte staan mbo-bezoeken op het programma. 

Vervolgstudie

Naast de stages, trainingen en het bezoeken van mbo's laten we alle leerlingen van 2 vmbo tot 4 vmbo verschillende online tests afleggen waarmee beroepsinteresse en vaardigheden worden gemeten. Vanaf 3 vmbo zullen wij leerlingen heel gericht laten uitzoeken welke vakken zij nodig hebben voor hun mbo-vervolgstudie. Dit alles leidt tot de opbouw van een digitaal leerlingportfolio met verslagen (van bijvoorbeeld de bliksemstage of de sollicitatietraining) en testresultaten. Met deze digitale portfolio zal de leerling de keuze voor een sector goed kunnen motiveren bij de mbo-opleiding.

Gaan voor een baan

Avicenna College houdt goed bij welke vervolgopleidingen het meest kansrijk zijn. Voor het vmbo doen we mee met het "Gaan voor een baan"-traject van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, waarbij onze leerlingen na het behalen van een middelbareschooldiploma een baangarantie krijgen als zij kiezen voor een kansrijke mbo-opleiding. Mentoren koppelen de voortgang van de leerling terug aan de ouders tijdens de ouderavonden. Ook organiseert de decaan informatieavonden. 

 

 

 Voorbeeld van afbeelding