Tevredenheid en veiligheid leerlingen

Jaarlijks monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen en vragen we naar hun tevredenheid over ons onderwijs.

Via deze link Pestindicator en veiligheid volgens leerlingen ziet u de uitkomsten m.b.t. pesten (pestindicator) en veiligheid voor schooljaar 2022-2023.

Meer informatie en uitkomsten uit de onderzoeken kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl