BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Bestuur wordt gevormd door een eenhoofdig bestuur:

  • Antonella Carletti 

 

Het Avicenna College heeft een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht, en een uitvoerend bestuur, de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Ad Poppelaars a.i (voorzitter)
  • Rashied Nurmohamed a.i  (lid)
  • Vic van den Broek d’Obrenan a.i  (lid)

 

Statuten SIVOR: /media/uploads/2021/11/09/statutenwijziging-afschriftdigitaal-26052021.pdf

 

Reglement bestuur:

/media/uploads/2021/11/09/20210624-reglement-bestuur-sivor-definitief.pdf

 

Reglement raad van toezicht:

/media/uploads/2021/11/09/20210624-reglement-raad-van-toezicht-sivor-definitief.pdf

 

Toezichtkader raad van toezicht:

/media/uploads/2021/11/09/toezichtkader-rvt-def.pdf