Klachtenregeling

Klachtenregeling Avicenna College

Op het Avicenna College moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en studeren. Respect en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. 

Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over beslissingen op school? Dan lossen wij die klacht graag voor u op. Uitgangspunt in de regeling is dat klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost. Het indienen van een formele klacht is pas aan de orde als school en ouders er samen niet uitkomen.

Waar kunt u terecht?

  • De mentor van uw zoon of dochter is uw eerste aanspreekpunt.
  • De vertrouwenspersoon van het Avicenna College is Mevrouw E. Firat, bereikbaar via het algemene nummer 010-7900555.
  • Extern vertrouwenspersoon is Mevrouw M. Maris, bereikbaar via het nummer 010-2307349/0651166161, margriet@hetvolstevertrouwen.nl, bezoekadres: Jericholaan 71A, Rotterdam
  • Mocht u na het gesprek met de mentor niet tevreden zijn over het antwoord of over de afhandeling van uw klacht, wend u zich dan tot de teamleider van de betreffende afdeling.
  • Binnen een week krijgt u een reactie.

 

Mocht u na contact met de mentor of directeur nog steeds een klacht hebben, kunt u hieronder de klachtenregeling vinden.

Klachtenregeling