HAVO

Profielkeuze

Op de havo wordt de keuze voor een profiel gemaakt in de 3e klas. Aan de keuze van het havo-profiel gaat een grondige voorbereiding vooraf. Leerlingen volgen in de derde klas, tijdens de mentorlessen, een lessenserie waarmee zij op onderzoek gaan naar hun beroepsoriëntatie en studievaardigheden. De resultaten worden online opgeslagen in een digitaal portfolio dat zij meenemen naar de bovenbouw.

Voorbereiden op hbo

In de bovenbouw havo en vwo nemen leerlingen deel aan de Studiebeurs Rotterdam, een informatiedag waar hogescholen uit heel Zuid-Holland opleidingen presenteren. Daarnaast worden ook in de bovenbouw mentoruren ingeruimd voor de voorbereiding op studiekeuze, en worden leerlingen gestimuleerd om zich in te schrijven voor proefstuderen aan universiteiten en hogescholen. Om onze havo-leerlingen optimaal voor te bereiden op het hbo nemen we deel aan de werkconferentie "Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo". Dit stelt ons in staat om regelmatig te overleggen met de Hogeschool Rotterdam en InHolland over de eisen die hbo's stellen aan middelbare scholieren, onder meer als het gaat om het schrijven en presenteren van werkstukken. Een praktische verbetering die we hiermee hebben doorgevoerd op school betreft het profielwerkstuk (pws): de leerlingen moeten bij het schrijven hiervan voldoen aan hbo-eisen. 

Tweede kamerlid Mohamed Mohandis op bezoek.

Mohammed Mohandis, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, is op het Avicenna College geweest om met onze leerlingen in gesprek te gaan over zijn werk als Kamerlid. Mohamed Mohandis was 27 jaar toen hij lid van de Tweede Kamer werd. Als woordvoerder onderwijs en media is hij een belangrijk Kamerlid. Hoe is hij dat geworden? Waarom vindt hij politiek belangrijk? Welk advies heeft hij voor onze leerlingen? Op deze en alle andere vragen heeft hij antwoord gegeven.