AANMELDINGEN

Wat leuk dat je naar onze school wilt komen. Hieronder vind je de data van de aanmeldingen.

 

klik hier voor filmpje open dag

 

 

 

20 februari tot en met 17 maart 2023

 

 

 

 

 

 

Voor de aanmelding 

Het Avicenna laat een leerling toe op basis van het schooladvies. Dit is bindend. Belangrijk is dat het overstapdossier compleet is. Voor een aanmelding hebben wij het advies formulier nodig van de basisschool met de unieke code en een ingevulde aanmeldingsformulier van onze school. Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact met u op. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en de bassischool ontvangen na plaatsing een bevestiging.

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of andere toegestane eindtoets naar een hoger niveau wordt bijgesteld, dan wordt de beslissing over de toelating hierop gebaseerd indien dit door de bassischool wordt herzien.

Bij over aanmelding moeten wij meedoen met loten conform het beleid van het samenwerkingsverband van koers vo.

Voor meer informatie over de loting kunt u klikken op de link van Koers vo: De OverstapRoute - Koers VO

Niveau’s

Het Avicenna heeft de volgende leerwegen:

  • VWO
  • HAVO
  • MAVO/TL
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Verder bieden wij ook LWOO aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

De instroom

Leerlingen worden in het eerste leerjaar in homogene of dakpanklassen geplaatst. Dakpanklassen zijn klassen met leerlingen van twee niveaus bij elkaar, bijvoorbeeld mavo en havo. De leerlingen went dan aan de nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Mentor en docenten krijgen zicht op de prestaties van de leerling en zo wordt duidelijk of mavo dan wel havo de meest geschikte vervolgopleiding is. Wij kennen de volgende dakpanklassen: vmbo-basis/vmbo-kader, vmbo-kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo. In een dakpanklas wordt onderwijs verzorgd op het hoogste niveau.

Klik hier voor meer informatie van de kennismakingsdag