Wie was Avicenna

Wie was Avicenna

Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Abu Ali AlHoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina) was een Perzisch medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof en alchemist. Hij was vooral bekend om zijn bijdragen op het gebied van de aristotelische filosofie en de geneeskunde en schreef naar schatting 100 à 250 verhandelingen, de meeste hiervan in het Perzisch en Arabisch. Zijn beroemdste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-Tibb), die uit meer dan een miljoen woorden bestaat en die lange tijd ook in Europa een standaardwerk zou blijven.

Biografie

Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Afhabah, een klein dorp gelegen vlakbij de stad Buchara in wat nu Oezbekistan is. Op tienjarige leeftijd kende hij de Koran uit zijn hoofd. Zijn vader was de gouverneur van de Perzische Samaniden-dynastie. Op de jonge leeftijd van zeventien genas Ibn Sina de emir van de Samaniden Noeh Ibn Mansoer, waarna hij toegang kreeg tot de uitgebreide bibliotheek van de emir. Toen Ibn Sina de leeftijd van achttien bereikte, was hij onderlegd in alle takken van de formele en hogere studies van de wetenschap. Na de dood van zijn vader begon Ibn Sina een periode van filosofie, studie en reizen. Door zijn wetenschappelijke werken kreeg hij verschillende (bij)namen, onder andere Shaikh Al-Ra'ies, Hujjat Al-Haqq, Sharaf Al-Mulk en Imam Al-Hukama. 

Ibn Sina overleed in 1037 dicht bij Helmand (Afghanistan) en is daar begraven.

Voorbeelden van zijn werk

Hij schreef als een van de eersten over besmettelijke ziekten en schreef quarantaine voor om verspreiding van ziekten te voorkomen. Hij schreef over het klinisch testen van medicijnen en het diagnosticeren van symptomen van ziekten en schreef o.a. over de symptomen en complicaties van suikerziekte. Ibn Sina beschreef ook de invloed van de kwaliteit van water en voedsel op de gezondheid. Hij toonde aan dat het bloed het hart binnenkomt om vervolgens door het hele lichaam te worden gepompt. Hij voerde verdoving in voor operaties en wist centrale en perifere aangezichtsverlamming van elkaar te onderscheiden.

Ibn Sina
Avicenna
980 - 1037