Programma van Toetsing en Afsluiting

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is een document voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Het doel van dit document is om leerlingen en ouders/verzorgers te informeren over de inhoud, vorm, weging e.d. van het schoolexamen.

De PTA’s worden per cohort gemaakt. Een cohort is de periode vanaf de start in de bovenbouw tot en met het examenjaar van een leerling. Elk jaar wordt er een nieuw PTA (cohort) gemaakt voor de leerlingen die starten in de bovenbouw. Het kan voorkomen dat er kleine wijzigingen worden gemaakt in de lopende PTA's. Deze wijzigingen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in de lopende PTA's.

De PTA's bevatten ook het examenreglement waarin je o.a. de regels omtrent afwezigheid en ziekmelding bij schoolexamens, de herkansing enz. kan terugvinden.

 

Het Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het examendossier en wordt afgerond in vmbo tl 4, havo 4 en vwo 5.

Profielwerkstuk

 

PTA cohort 2023

Hieronder het PTA cohort 2023 dat ingaat vanaf schooljaar 2023-2024:

PTA vmbo bbl - cohort 2023

PTA vmbo kbl - cohort 2023

PTA vmbo tl - cohort 2023

PTA havo - Cohort 2023

PTA vwo - Cohort 2023

 

PTA cohort 2022

Hieronder het PTA cohort 2022 dat ingaat vanaf schooljaar 2022-2023:

PTA vmbo bbl - cohort 2022-2024

PTA vmbo kbl - cohort 2022-2024

PTA vmbo tl - cohort 2022-2024

PTA havo - cohort 2022-2024

PTA vwo - cohort 2022-2025

 

PTA cohort 2021

Hieronder het PTA cohort 2021 dat ingaat vanaf schooljaar 2021-2024:

PTA vwo - Cohort 2021-2024