MAVO

Theoretische leerweg (vmbo tl) / mavo)

De theoretische leerweg (vmbo tl of mavo) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het mbo opleidingen volgen op niveau 4. Je kunt ook doorstromen naar de havo, hiervoor heb je een gemiddelde cijfer van 6,8 of hoger nodig. De theoretische leerweg kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.

  • Economie

  • Landbouw (wordt Groen)

  • Techniek

  • Zorg en welzijn

Leerjaar 1 t/m 4

Leerlingen worden geplaatst in een zogenaamde dakpanklas mavo/havo. De leerlingen hebben de mogelijkheid om binnen één of twee jaar op een hoger niveau uit te stromen. Tot en met leerjaar 2 volgt elke leerling in de mavo-afdeling nagenoeg dezelfde vakken. Vanaf leerjaar 3 komt daar verandering in. Je kiest dan vakken uit de profielen die wij je bieden.

Tl met LWOO

Leerlingen met tl met lwoo-advies krijgen op het Avicenna College extra begeleiding. Een handelingsplan wordt samen met de remedial teacher opgesteld om het kind de juiste begeleiding te kunnen bieden.