Ziek, absent en verlof

Ziek melden

Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 - 9.00 uur s'ochtends. Let op: bij langdurige ziekte dient u dit elke dag te melden.

Telefoonnummer: 010-7900555

Verlofaanvraag leerlingen 

In bepaalde situaties kan een leerling verlof aanvragen. Dit kan gedaan worden via onderstaand 'Aanvraag Verlofformulier'. Bij de aanvraag is het vereist om altijd ondersteunend bewijs te verstrekken voor de reden van het verlof en de noodzaak ervan, zoals een rouw- of trouwkaart en/of een medische verklaring. Wij kunnen enkel volledig en ondertekende aanvragen met ondersteunend bewijs in behandeling nemen. We verzoeken u vriendelijk om deze aanvraag minstens zes weken vooraf in te dienen, door de documenten te mailen naar verlof@avicenna-college.com. De goedkeuring van de verlofaanvraag is een voorwaarde voordat uw kind de betreffende dag(en) mag missen. Eventueel gemiste lesstof en/of toetsen dienen te worden ingehaald, leerling en ouder(s) zijn hier zelf verantwoordelijk voor.  

 

Bij de beoordeling van verlofaanvragen hanteren wij strikt de wettelijke richtlijnen zoals vastgelegd in de leerplichtwet.

 

Voor verlofaanvragen die een periode van meer dan tien schooldagen beslaan, kunnen wij niet in behandeling nemen, in dergelijke gevallen dient u een verzoek in te dienen bij Leerplicht.

 

 

Aanvraagformulier verlof

 

Beleidsregel verlof