Ziek, absent en verlof

Ziek melden

Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 - 9.00 uur s'ochtends. Let op: bij langdurige ziekte dient u dit elke dag te melden.

Telefoonnummer: 010-7900555

Verlof aanvragen

Voor het verkrijgen van buitengewoon verlof, bijvoorbeeld wegens familieomstandigheden, moet vroegtijdig een aanvraag worden gedaan bij de leerlingbegeleider. Voor extra vakantie wordt in de regel geen verlof gegeven.

Aanvraagformulier verlof

Beleidsregel verlof