VWO

Voorbereiding vervolgstudie

Vwo-leerlingen maken hun profielkeuze in de 3e klas. Deze keuze wordt grondig voorbereid. Net als voor 3 havo bouwen de vwo-leerlingen in de derde klas tijdens de mentorlessen een digitaal talentportfolio op, dat zij meenemen naar de bovenbouw. Sollicitatietrainingen maken deel uit van de trainingen die ze in de bovenbouw krijgen.
Als school voeren we een stimuleringsbeleid, waarbij we vwo-leerlingen aanmoedigen om vanaf 4 vwo deel te nemen aan pre-universiteitsmodules. Een ruime meerderheid van onze vwo-leerlingen rondt met succes de aansluitingsmodules van de Universiteit Leiden af in de bovenbouw van het vwo. Om de kansen op inschrijving bij Medicijnen te optimaliseren, helpen we onze leerlingen actief bij de inschrijving voor het concours dat moet leiden tot deelname aan de Junior Med School van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Activiteiten 

Onze vwo-leerlingen doen het traditioneel erg goed tijdens debatten en activiteiten als de Grondwetdag (scholenstrijd over een constitutioneel thema in de Tweede Kamer), waarbij ze getraind en geïnspireerd worden door Masterstudenten. Het bezoeken van Universiteiten is een standaard element van ons LOB-beleid.