Identiteit

De identiteitscommissie waarborgt de islamitische identiteit van de school. Dit houdt in dat de school zich in de dagelijkse praktijk bezighoudt met het implementeren van islamitische elementen binnen de school. De identiteitscommissie let op zaken als: kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de lessen, kwaliteit van het personeel, opbrengsten, etc.

Tijdens de implementatie van deze zaken vindt de school het vooral belangrijk dat de jongeren nadenken over de overbrugging met de Nederlandse samenleving. De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Hierbij zijn wederzijdse kennismaking en wederzijds begrip belangrijke aspecten. Om dit te bewerkstelligen wordt er per jaar een aantal uitwisselingsprogramma’s georganiseerd.

''O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste.'' 49/13

 • Opening: iedere les (ongeacht welk vak) wordt er geopend met een stuk uit de Edele Koran.
 • Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een hadith mee via Facebook, de website en op school. Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende hadith.
 • Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de islam.
 • Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te leren beheersen.
 • Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school.
 • Vakoverstijgend islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer wordt er rekening gehouden met islamitische gevoeligheden. Gescheiden gym- & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes.
 • Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de islam.
 • Athan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen.
 • Gebedsruimtes: de school beschikt over opgeknapte gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen verrichten.
 • Ramadanprogramma: voor de ramadan is een apart rooster opgesteld. Tijdens de ramadan worden er verschillende programma's georganiseerd voor de leerlingen.
 • Islamitische feestdagen: het vieren van islamitische feestdagen zoals het iedul-fitr en iedul-adha.
 • Schoolreisjes en excursies: worden volgens de islamitische regels uitgevoerd.

Om deze programma’s zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, werkt de identiteitscommissie samen met verschillende partners zowel van binnen als van buiten de school. De identiteitscommissie neemt hierbij het voortouw, maar het is de verantwoordelijkheid van een ieder binnen de school om er voor te zorgen dat de juiste sfeer op school heerst.

Extern wordt er nauw samengewerkt met verschillende islamitische basisscholen, stichtingen en moskeeën. Het Avicenna College is een samenwerking aangegaan met Hogeschool InHolland en de ISBO voor een langdurig traject waarin de godsdienstmethodes zullen worden hervormd en speciaal worden ontwikkeld voor de leerlingen van het Avicenna College. Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van een professionele methode godsdienst die dichtbij de beleveniswereld van de jongeren staat.

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van onze leerlingen. Daarom wordt er intensief samengewerkt met ouders. Er wordt voortdurend naar manieren gezocht om ouders meer bij de school en bij de schoolloopbaan van hun kinderen te betrekken.

 

Klik hieronder voor notitie identiteit:

Notitie identiteit