Hadith

Week 13
Aboe Ya'la heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd
Allah heeft voorgeschreven dat je alles op de beste wijze moet doen.
Muslim

Week 14
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.
Abu Dawud

Week 15
De Profeet (vzmh) zei
Wie naar het goede wijst krijgt dezelfde beloning als degene die het verricht.
Muslim