Hadith

Week 7
Aboe Hurairah heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) zei
Waarlijk, Allah kijkt niet naar julie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten' en hij wees naar zijn hart.
Muslim

Week 8
De Profeet (vzmh) zei
Ik ben slechts gestuurd om goede karaktereigenschappen te perfectioneren.
Buchari

Week 9
Aboe Sa'ied al-Khoedriy heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd
Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.
Ibn Majah