Hadith

Week 10
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.
Ibn Majah

Week 11
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordels van één van zijn zorgen verlost worden.
Muslim

Week 12
"O Mijn dienaren, ik heb voor Mijzelf onderdrukking verboden en heb dat ook voor jullie onderling verboden, dus onderdruk elkaar niet."
Allah beveelt rechtvaardigeid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Tirmidi