Vacature RvT

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de interim RvT zoekt Avicenna College/ Stichting IVOR ter completering vier nieuwe leden:

  1. Een voorzitter van de RvT, met profiel bestuur en governance;
  2. Twee leden RvT met expertise op het gebied van kwaliteit van onderwijs en kwaliteitsontwikkeling en HRM en organisatie;
  3. Een lid RvT met expertise op het gebied financiën, facilitair en huisvesting.

De RvT is een team van professionals met een brede diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De Raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit, zoals deze in haar school tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven. De Raad wordt qua man-vrouw verdeling en leeftijden zoveel mogelijk evenwichtig samengesteld.

De volledige vacature kan bekeken worden op https://www.colourfulpeople.nl/vacatures/vacature-het-avicenna-college-is-op-zoek-naar-vier-nieuwe-leden-van-de-raad-van-toezicht-waaronder-de-voorzitter-480884-11.html.