ORGANISATIESTRUCTUUR

Het Avicenna College heeft een toezichthoudend bestuur, de Raad van Toezicht, en een uitvoerend bestuur, de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mohamed Talbi (voorzitter)
 • Cihan Gerdan (secretaris)
 • Hasan Gogus (lid)
 • Mehmet Erik (lid)
 • Idriss Abdelmoulla (lid)

De Raad van Bestuur wordt gevormd door een eenhoofdig bestuur:

 • Wim Littooij (rector/bestuurder)

De dagelijkse leiding van het Avicenna College berust bij de directie/management.

Samenstelling is als volgt:

 • Wim Littooij (rector)
 • Yassine Griep (directielid onderwijs)
 • Chahied Acharki (directielid beheer)
 • Nene van Essen (coördinator onderbouw)
 • Eyup Demirdas (coördinator bovenbouw)