ORGANISATIESTRUCTUUR

Het Avicenna College heeft een toezichthoudend bestuur, de Raad van Toezicht, en een uitvoerend bestuur, de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 

  • Carla Grootjen (voorzitter)
  • Mohamed Talbi (lid)
  • Mehmet Erik (lid)
  • Idriss Abdelmoulla (lid)

De Raad van Bestuur wordt gevormd door een eenhoofdig bestuur:

  • Wim Littooij (bestuurder)

De dagelijkse leiding van het Avicenna College berust bij de directie/management.

Samenstelling is als volgt:

  • Wim Littooij (bestuurder)
  • Yassine Griep (directeur)
  • Chahied Acharki (directielid beheer)
  • Nene van Essen (coördinator onderbouw)
  • Eyup Demirdas (coördinator bovenbouw)