Nieuws

Diversiteit aan het werk

GIVINGBACKZeven leerlingen uit de voorexamenklassen 4Havo en 5VWO doen mee aan het excellentieprogramma Giving Back Nederland. Dit weekend volgden zij workshops 'Persoonlijk Leiderschap' in het conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Elke leerling is gekoppeld aan een mentor die na het afronden van de HBO of Universiteit nu een goede baan heeft. Doelstelling is dat de leerlingen, door het volgen van twaalf workshops tijdens dit schooljaar gaan ontdekken wat (gegeven hun talenten) een logisch carrièrepad kan zijn. Ze worden daarbij gecoached door hun mentor. We danken met name Karim El-Khetabi, Claudia Valentijn, Melvin van Kuilenburg en Cherlene Blankson voor de inspanningen waarmee we in staat zijn gesteld om onze excellente leerlingen deel te laten nemen aan dit fantastische programma!