Nieuws

Laboratoriumtechniek

Samenwerking met het TechniekcollegeHoe schoon zijn de aula en de kantine? Onze 4VMBO-leerlingen zoeken het uit voor hun profielwerkstuk. Zij nemen op tien plekken in onze school monsters en gebruiken het laboratorium van het Techniek College Rotterdam (bij ons aan de overkant) om de gevonden micro-organismen te onderzoeken en op kweek te zetten. Over zes weken brengen onze leerlingen hierover een advies uit aan onze directie. De samenwerking met het Techniekcollege kwam mede tot stand door Wim Fase in het kader van een gezamenlijk LOB-beleid. De baankansen in de laboratoriumtechniek zijn erg hoog, we hopen dat het profielwerkstuk enkele van onze leerlingen zal stimuleren om zich aan te melden voor deze mooie MBO-4 opleiding!