Nieuws

Informatie over Coronavirus voor leerlingen en ouders

Naar aanleiding van de landelijke sluiting van scholen is deze informatiepagina opgesteld met de meest recent genomen maatregelen.Door de regering is het besluit genomen om de scholen in Nederland met ingang van morgen te sluiten. Dit betekent dat wij het onderwijs niet langer kunnen organiseren zoals wij gewend zijn. Op school vervallen alle lessen, toetsen en andere activiteiten (dus ook ouderavonden, schoolreizen en de huiswerkbegeleiding van Lyceo). Deze situatie zal minimaal voortduren tot  6 april a.s. Wij gaan er vanuit dat – gezien de leeftijd – alle leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven; ook als de ouders afwezig zijn.
 

Eindexamens

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden, De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.
 

Thuisstudie

Wij willen de ouders/verzorgers en leerlingen op het hart drukken, dat schoolvrij niet betekent dat het vakantie is. Er dient thuis stevig doorgewerkt te worden en doen derhalve een beroep op de ouders/verzorgers om hier toezicht op te houden, maar vragen tevens aan de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen studieproces. Met name van de eindexamenleerlingen wordt verwacht dat zij hard studeren teneinde met goed gevolg het eindexamen af te leggen.
 

Aanmelden

De tweede mogelijkheid voor aanmelden van uw kind op het Avicenna College is van 23 maart t/m 2 april 2020. Aanmelden kan alleen voor de niveaus: HAVO en VWO. Voor alle overige niveaus zitten wij vol. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Wegens het coronavirus kunt u zich alleen nog digitaal aanmelden. U kunt een foto van de voorkeurslijst aanmeldingsformulier en de unieke code mailen naar  aanmeldingen@avicenna-college.com.
 

Communicatie, informatie en spoed

Via de bekende kanalen blijven wij zo goed mogelijk met u communiceren. Kunt u de antwoorden op uw vragen niet vinden op deze informatiepagina vinden en heeft u een dringende vraag, dan kunt u ons een e-mail sturen via communicatie@avicenna-college.com. We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.
 

Facturen

U wordt vriendelijk verzocht om al uw facturen te mailen naar info@avicenna-college.com.
 

Meer informatie over het coronavirus

Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates over het coronavirus:

Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden