Handig om te weten

Pestprotocol

Hier vindt u ons meest actueele pestprotocol

Pestprotocol

Verzuim

Hier vindt u ons verzuimprotocol, er is een samengevatte variant en een uitgebreidere.

Verzuimprotocol samengevat

Verzuimprotocol uitgebreid

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van de leerlingen van het Avicenna College. Het is hiermee een handvat voor de rechtspositie van de leerlingen van onze school. Er staat in wat wel en niet mag en waar de leerling recht op heeft. Het draagt bij aan de sfeer en veiligheid in de school.

Leerlingenstatuut

Rouw

Als een leerling net een dierbare heeft verloren, is het belangrijk dat we hier als school zorgvuldig mee omgaan. Om deze reden is er een rouwprotocol gemaakt. U kunt dit in de link hieronder vinden.

Rouwprotocol

Remedial teaching

Op onze school wordt remedial teaching aangeboden. Hieronder verstaan wij een specifieke begeleiding van leerlingen met leerproblemen. 

Voor meer informatie kunt u hieronder het remedial teaching protocol downloaden.

RT protocol

Dyslexie en dyscalculie

Op het Avicenna College voeren we een duidelijk beleid op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Hoe de school hiermee omgaat en welk soort begeleiding hiervoor mogelijk is, kunt u lezen in de protocollen hieronder.

Dyslexieprotocol

Dyscalculieprotocol

Ouderbijdrage

Naast alle reguliere zaken die wij als school voor uw kind organiseren, zijn er ook schoolse activiteiten die extra zijn, zoals: taekwondo, zwemmen, sportdag, etc. Meer informatie over de bijdrage kunt u hieronder vinden.

Ouderbijdrage 

RTTI 

Alle toetsen die op de school worden gegeven. Worden beoordeeld via RTTI, in de link hieronder vindt u er meer informatie over.

RTTI voor ouders en leerlingen

Jaarverslag

Hier vindt u ons jaarverslag van 2017

Samengevoegd verslag 2017

Hier vindt u ons jaarverslag van 2018

Samengevoegd verslag 2018

Hier vindt u ons jaarverslag van 2019

Samengevoegd verslag 2019