Hadith

Week 52
Aishah zei dat de profeet (vzmh) zei
Zachtheid wordt niet toegevoegd aan iets behalve dat het het mooi maakt, en het wordt niet ergens van weggenomen behalve dat het het lelijk maakt.
Muslim

Week 53
De boodschapper van Allah (vzmh) zei dat Allah de verhevene heeft gezegd
O kind van Adam! Al zouden jouw zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen, dan zal ik jou vergeven.
Tirmidi