Hadith

Week 37
De boodschapper van Allah (vzmh) zei
Werkelijk, Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.
Buchari en Muslim

Week 38
Abu Dharr heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei
Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.
Muslim

Week 39
Abdoellah ibn Mas'oed zei dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei
De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat.
Tirmidi