Hadith

Week 31
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.
Muslim

Week 32
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Handelingen worden alleen bepaald door hun intentie en ieder mens zal alleen dát krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.
Buchari en Muslim

Week 33
De Profeet (vzmh) heeft gezegd
Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.
Abu Dawud