Hadith

Week 36
Geloof en goede daden gaan hand in hand
De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Het geloof bevat zeventig en meer vertakkingen. De hoogste is de geloofsbelijdenis en de laagste is het verwijderen van iets schadelijks van de weg.” (Bukhari en Muslim) Beknopte uitleg: Bidden, vasten en liefdadigheid is geloof Beloften nakomen is geloof Samenwerking in goedheid en vroomheid is geloof Respect tegenover ouders is geloof Goed karakter is geloof Zieken bezoeken is geloof De buren goed behandelen is geloof Gastvrij zijn is geloof Vrede stichten tussen mensen is geloof Voor je broeder wensen wat je voor jezelf wenst is geloof

Week 37
De boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat.” (Tirmidhie)
Beknopte uitleg: Beledigen, vloeken, pesten en uitschelden behoren niet tot de eigenschappen van een moslim. Een gelovige is niet schreeuwerig / luidruchtig. Een moslim mag niet neerkijken op anderen en hen vernederen. Een andere hadith zegt: “Eén van de ernstige beledigingen is dat een man zijn moeder vervloekt.” Toen werd aan de Profeet gevraagd: “Oh Boodschapper van Allah hoe vervloekt iemand zijn moeder?” Toen antwoordde de Profeet: “Een man beledigt de moeder van een ander en dan beledigt de ander de moeder van de spreker.

Week 38
De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Wees in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.” (Bukhari)
Beknopte uitleg: Het is niet de bedoeling dat de mens gehecht raakt en zich vastklampt aan dit wereldse leven. De mens moet goede daden verrichten, voordat hij hindernissen tegenkomt die hem verhinderen om het goede te doen. (armoede, ziekte, ouderdom etc…). In de Koran: “En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting.” De hadith in het Arabisch: (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)