Groep 8

Aanmelden

Aanmelden kan van 15 februari tot en met 19 maart 2021.

Op 20 maart 2021 kijken wij in hoeverre de aangemelde leerlingen plaatsbaar zijn.
Mocht er sprake zijn van over-aanmelding (er melden zich meer leerlingen dan de school kan plaatsen) dan doet de school mee met de centrale loting. Tijdens je aanmelding krijg je een uniek aanmeldnummer, dit nummer is nodig voor een eventuele loting.

U dient de volgende stukken mee te nemen voor een aanmelding:

1    De ingevulde ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (deze krijgt uw kind van de basisschool)

2    De unieke code van Onderwijs Transparant (deze krijgt uw kind van de basisschool)

Voor de aanmelding 

Het Avicenna laat een leerling toe op basis van het schooladvies. Dit is bindend. Belangrijk is dat het overstapdossier compleet is. Voor een aanmelding hebben wij het advies formulier nodig van de basisschool met de unieke code en een ingevulde aanmeldingformulier van onze school. Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact met u op. De ouders van de leerling en de bassischool ontvangen na plaatsing een bevestiging.

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of andere toegestane eindtoets naar een hoger niveau wordt bijgesteld, dan wordt de beslissing over de toelating hierop gebaseerd indien dit door de bassischool wordt herzien.

Niveau’s

Het Avicenna heeft de volgende leerwegen:

  • VWO
  • HAVO
  • MAVO/TL
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Verder bieden wij ook LWOO aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

De instroom

Leerlingen worden in het eerste leerjaar in homogene of dakpanklassen geplaatst. Dakpanklassen zijn klassen met leerlingen van twee niveaus bij elkaar, bijvoorbeeld mavo en havo. De leerlingen went dan aan de nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Mentor en docenten krijgen zicht op de prestaties van de leerling en zo wordt duidelijk of mavo dan wel havo de meest geschikte vervolgopleiding is. Wij kennen de volgende dakpanklassen: vmbo-basis/vmbo-kader, vmbo-kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo. In een dakpanklas wordt onderwijs verzorgd op het hoogste niveau.