Ziek, absent en verlof

Ziek melden 

Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 - 8.30 uur op de locatie van de leerling. Let op: ziek melden moet elke dag gebeuren.
 
locatie Schere: 010-7900555         locatie Putsebocht: 010-7900560
 
 
 
Verlof aanvragen

Voor het verkrijgen van buitengewoon verlof, bijvoorbeeld wegens familieomstandigheden, moet vroegtijdig een aanvraag worden gedaan bij de leerlingbegeleider. Voor extra vakantie wordt in de regel geen verlof gegeven.

Aanvraagformulier verlof

Beleidsregel verlof