Sunday, February 17, 2019

Ziek, absent en verlof

Ziek melden
Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 - 8.30 uur s'ochtends. Let op: bij langdurige ziekte dient u dit elke dag te melden.
Telefoonnummer: 010-7900555
 
Verlof aanvragen
Voor het verkrijgen van buitengewoon verlof, bijvoorbeeld wegens familieomstandigheden, moet vroegtijdig een aanvraag worden gedaan bij de leerlingbegeleider. Voor extra vakantie wordt in de regel geen verlof gegeven.

Aanvraagformulier verlof

Beleidsregel verlof