Sunday, February 17, 2019

Handig om te weten

Schoolgids
Hier vindt u ons meest actueele schoolgids.
 
Pestprotocol
Hier vindt u ons meest actueele pestprotocol
 
Verzuim
Hier vindt u ons verzuimprotocol, er is een samengevatte variant en een uitgebreidere.
 
Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van de leerlingen van het Avicenna College. Het is hiermee een handvat voor de rechtspositie van de leerlingen van onze school. Er staat in wat wel en niet mag en waar de leerling recht op heeft. Het draagt bij aan de sfeer en veiligheid in de school.
 
Rouw
Als een leerling net een dierbare heeft verloren, is het belangrijk dat we hier als school zorgvuldig mee omgaan. Om deze reden is er een rouwprotocol gemaakt. U kunt dit in de link hieronder vinden.
 
Remedial teaching
Op onze school wordt remedial teaching aangeboden. Hieronder verstaan wij een specifieke begeleiding van leerlingen met leerproblemen.
Voor meer informatie kunt u hieronder het remedial teaching protocol downloaden.
 
Dyslexie en dyscalculie
Op het Avicenna College voeren we een duidelijk beleid op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Hoe de school hiermee omgaat en welk soort begeleiding hiervoor mogelijk is, kunt u lezen in de protocollen hieronder.
 
Overgangsnormen
De overgangsnormen kunt u vinden in de link. U kunt de voortgang van uw zoon/dochter volgen in magister.
 
Ouderbijdrage
Naast alle reguliere zaken die wij als school voor uw kind organiseren, zijn er ook schoolse activiteiten die extra zijn, zoals: taekwondo, zwemmen, sportdag, etc. Meer informatie over de bijdrage kunt u hieronder vinden.
 
RTTI 
Alle toetsen die op de school worden gegeven. Worden beoordeeld via RTTI, in de link hieronder vindt u er meer informatie over.
 
Jaarverslag
Hier vindt u ons jaarverslag van 2016
Samengevoegd verslag 2016