Hadith

 Abdoellah ibn Mas'oed zei dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat. 

(Overgeleverd door Tirmidhie)

 Abu Dharr heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. 

(Overgeleverd door Muslim)

 De boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Werkelijk, Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. 

(Overgeleverd in Bukhari en Muslim)

 De boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Werkelijk, in het lichaam is er een vleesklomp. Wanneer deze goed is, dan zal het hele lichaam goed zijn. Wanneer deze slecht is, dan zal het hele lichaam slecht zijn. En dit (de vleesklomp) is het hart.” 

(Overgeleverd in Bukhari en Muslim)

 

 

 

 

 

 Umar ibn al-Khattãb heeft overgeleverd: Ik hoorde de de boodschapper van Allah(vzmh) zeggen

“Handelingen worden door hun intentie bepaald en voorzeker, ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt” 

(Overgeleverd in Bukhari en Muslim)

إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى