Hadith
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Hij die het lot van iemand dei hulp nodig heeft, verlicht, diens lot zal door Allah in deze wereld en de wereld hierna verlicht worden.''
Deze hadith staat overgeleverd in Muslim.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.''
Deze hadith staat overgeleverd in Ibn Madja.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Niemand van jullie gelooft(werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Vrees Allah waar je ook bent en gedraag je goed ten opzichte van de mensen.''
Deze hadith staat overgeleverd in Tirmidi.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Een man zei tegen de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem):'Geef me goede raad!' Hij zei: 'Word niet boos!' De man herhaalde (zijn vraag) diverse malen en hij zei (steeds): 'Word niet boos!''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.