Hadith
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Degene die een vastende voedt met het geen waarmee hij zelf zijn vasten verbreekt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het vasten verbreekt)".''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.''
Deze hadith staat overgeleverd in Abu Dawud.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Eet sahur, want er zijn zegeningen in de sahur.''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "De Boodschapper van Allah (vzmh) vastte de maand Sha'baan op een paar dagen na.''
Deze hadith staat overgeleverd in Buchari.