Hadith
Abu Hurayra heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah zei:
 "Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.''
Deze hadith staat overgeleverd in Muslim.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Jongeman, ik zal je iets leren. Wees je bewust van Allah, dan zal Allah jou beschermen. Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem vóór je vinden. Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan bij Allah. ...''
Deze hadith staat overgeleverd door Tirmidhi.
 
Uitleg: Deze hadith leert ons hoe we een vredig en gelukkig leven kunnen leiden, door ons bewust te zijn van Allah en door Hem te vertrouwen en te aanbidden.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.''
Deze hadith staat overgeleverd door Abu Dawud.
 
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Handelingen worden alleen bepaald door hun intentie en ieder mens zal alleen dát krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.''
Deze hadith staat overgeleverd door Bukhari en Muslim.
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
 "Met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.''
Deze hadith staat overgeleverd in Muslim.
 
 
Ashura = Zaterdag 30 September 2017