Hadith

Abdoellah ibn Masoed zei dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: “De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat.” (Tirmidhie)

 
De Profeet (vzmh) zei:
 'Ik ben slechts gestuurd om goede karaktereigenschappen te perfectioneren.'
Overgeleverd in Boekhaarie
 
Aboe Hurairah heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) zei:
 'Waarlijk, Allah kijkt niet naar julie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten' en hij wees naar zijn hart.'
Overgeleverd in Sahih Muslim
 
Aboe ibn Mas'oed heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah heeft gezegd:
 "Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het paradijs.''
Aboe Sa'ied al-Khoedriy heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd:
 "Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.''
Deze hadith is overgeleverd door Ibn Majah