Hadith

HDe Profeet (vzmh) heeft gezegd“Er zijn mensen die vasten maar er niets anders dan honger en dorst aan overhouden. En er zijn mensen die tijdens de nacht bidden, maar er niets anders dan slapeloze nachten aan overhouden.” (Overgeleverd door Ahmad)

 

 

 

 

Het doel van het vasten

De Profeet (vzmh) heeft gezegd“Wie niet afziet van bedrieglijke woorden en daden(wanneer hij vast) moet weten dat Allah er geen behoefte aan heeft dat hij zijn eten en zijn drinken laat staan.” (Bukhari)

 

 

 

 

Benut vijf zaken vóór vijf andere zaken.

Ibn 'Abbas zei dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd“Benut vijf zaken vóór vijf ander zaken: [1] Je leven vóór je dood. [2] Je goede gezondheid vóór je ziekte. [3] Je vrije tijd voordat je het druk hebt. [4] Je jeugd vóór je ouderdom. [5] Je rijkdom voordat je arm wordt.” (Haakim en Al-Bayhaqi)

 

 

 

 

De Profeet (vzmh) zei: “Wie naar het goede wijst krijgt dezelfde beloning als degene die het verricht.” (Moslim)

 

من دل على خير، فله مثل أجر فاعله

 

 

 

Aboe Ya'la heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd : “Allah heeft voorgeschreven dat je alles op de beste wijze moet doen.” (Moslim)