Hadith

 Aboe Hoerayrah heeft gezegd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Iedere ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. 

(Overgeleverd door Al-Bukhari & Muslim)

 Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons. 

(Overgeleverd door Muslim)

 Abdoellah ibn Mas'oed zei dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat. 

(Overgeleverd door Tirmidhie)

 Abu Dharr heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. 

(Overgeleverd door Muslim)

 De boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Werkelijk, Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. 

(Overgeleverd in Bukhari en Muslim)