Hadith

De boodschapper van Allah (vzmh) zei dat Allah de verhevene heeft gezegd

“O kind van Adam! Al zouden jouw zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen, dan zal ik jou vergeven. 

(Overgeleverd door Tirmidhi)

Aishah zei dat de profeet (vzmh) zei

“Zachtheid wordt niet toegevoegd aan iets behalve dat het het mooi maakt, en het wordt niet ergens van weggenomen behalve dat het het lelijk maakt. 

(Overgeleverd door Muslim)

 De boodschapper van Allah (vzmh) maakte er een gewoonte van de volgende smeekbede te verrichten

“O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen verdriet en bezorgdheid, tegen zwakte en luiheid, tegen gierigheid en lafheid. 

(Overgeleverd door Bukhari)

 Aboe Hoerayrah heeft gezegd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Iedere ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. 

(Overgeleverd door Al-Bukhari & Muslim)

 Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons. 

(Overgeleverd door Muslim)