Wednesday 12 December 2018

De boodschapper van Allah (vzmh) zei dat Allah de verhevene heeft gezegd

“O kind van Adam! Al zouden jouw zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen, dan zal ik jou vergeven. 

(Overgeleverd door Tirmidhi)