Avicenna zoekbalk, goed gevonden

Wednesday 23 May 2018

Het doel van het vasten

De Profeet (vzmh) heeft gezegd“Wie niet afziet van bedrieglijke woorden en daden(wanneer hij vast) moet weten dat Allah er geen behoefte aan heeft dat hij zijn eten en zijn drinken laat staan.” (Bukhari)